ขั้นตอนการชำระด้วยบัตรเครดิต

ขั้นตอนการชำระด้วยบัตรเครดิต

  • ชำระด้วยบัตรเครดิต ที่มีสัญลักษณ์ Visa, Master หรือ JCB
  • ใส่หมายเลขบัตร 16 หลัก
  • ใส่ชื่อตามบัตรเครดิต
  • กรอกวันหมดอายุ
  • ใส่รหัส เลขท้าย 3 ตัวบนหลังบัตร (CCV)