ลูกที่เริ่มเข้าสู่วัยกินขนม
วัยรุ่น วัยทำงาน
ที่ชอบพกของกินเล่นระหว่างวัน

ด้วยคุณค่าจากนมโคแท้ 100%
นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์
แคลเซียมสูง ช่วยในการเจริญเติบ
โตของร่างกาย

มี Vitamin B12 สูง ช่วยในการทำ
งานตามปกติของระบบประสาท
และสมอง

มีสารสำคัญจากเบอร์รี่ เช่นเดียวกับ
นมเมมเบอร์รี่ UHT โดยการวิจัย
Clinical Test จากนักวิจัยไทย ซึ่งมี
ส่วนช่วยในเรื่องการทำงานของ
สมองด้านความจำ

รับประทานแทนขนมขบเคี้ยวทั่วไปแต่มีประ โยชน์เทียบเท่าอาหารเสริม

รสชาติอร่อย หอม เพราะเลือกสรรนม และ วัตถุดิบชั้นดี

รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเด็ก หรือ ผู้ใหญ่

รับประทานสะดวก พกพาไปได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน ออฟฟิศ หรือโรงเรียน

คำแนะนำ / ข้อควรระวัง