ประกาศความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2564

บทนำ

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงได้พัฒนาประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านเมื่อท่านทำการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงหน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ ในการใช้งานเว็บไซต์ หมายถึงท่านยินยอมให้ทางเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เราจะทำการลงประกาศฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นี่และระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่ด้านบนของเอกสารฉบับนี้ ดังนั้นท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ หมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยปริยาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลหรือรายละเอียดข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ เรารวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่เรารวบรวมได้แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ (ก) ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เรา (ข) ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ และ (ค) ข้อมูลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ 

ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เรา

ท่านอาจมอบข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่เรา

 • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือการติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์ 
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน (หรือข้อมูลอื่นๆที่ระบุถึงตัวท่าน) ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์
 • ข้อมูลการสนทนาระหว่างท่านกับเรา รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ผ่านระบบ Call Center จดหมาย อีเมล บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นๆ
 • ข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารที่ท่านมอบให้กับเรา
 • แบบสำรวจความเห็นของลูกค้า และการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของเรา 
 • ข้อมูลเมื่อท่านเข้าร่วมในการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการตลาดของเรา และ
 • เสียง ภาพถ่าย หรือภาพวีดีโอของท่านที่ถูกบันทึกได้จากระบบกล้องวงจรปิด กล้องอื่นๆ หรืออุปกรณ์บันทึกอื่นๆ ของเรา ขณะที่ท่านเข้ามาใช้บริการภายในร้าน หรือภายในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายในหรือโดยรอบสถานที่และสิ่งำนวยความสะดวกของเรา และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้เราเมื่อท่านโต้ตอบกับเรา

ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ

เราอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ เทคโนโลยีอัตโนมัตินี้อาจรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ทั้งนี้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ มีรายละเอียดตามด้านล่าง

เราอาจรวบรวมข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับ:

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และประเภทบราวเซอร์
 • ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตั้งค่า
 • ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ตัวระบุการโฆษณา (เช่น IDFA และ IFAs) หรือตัวระบุที่คล้ายกัน
 • เว็บไซต์ที่อ้างอิง (เว็บไซต์ที่นำท่านมาหาเรา) หรือแอพพลิเคชั่น
 • กิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์อื่นๆ แอพพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์
 • การติดต่อสื่อสารกับเรา หรือเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ และ
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์อาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น จีพีเอส (GPS), ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetooth) หรือ Cell Tower Proximity สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถเพิกถอนการอนุญาตการรวบรวบข้อมูลนี้ได้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการเว็บบราวเซอร์ของท่าน

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลของท่านจากบริษัทและองค์กรอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือในกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น ตัวแทนจำหน่ายของเรา หรือเมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือบริการใดๆ ของเราผ่านบุคคลภายนอก

วิธีที่เรานำข้อมูลของท่านไปใช้

การมีข้อมูลที่ถูกต้องของท่านช่วยให้เราสามารถให้บริการท่านด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประสบการณ์ของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลของท่านที่รวบรวมไว้เพื่อ:

 1. สร้างและจัดการบัญชีของท่าน
 2. ยืนยันตัวตนของท่าน
 3. ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์
 4. ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำร้องขอบริการของลูกค้า
 5. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและกิจกรรมทางการตลาดของเรา
 6. รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายในหรือกับบุคคลภายนอก
 7. ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับเว็บไซต์
 8. เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของเว็บไซต์
 9. ป้องกันการฉ้อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีท่าน
 10. 10.จัดเก็บความคิดเห็นตอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางในการเยียวยาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา
 11. คุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่างๆ
 12. 12.ใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินการทางกฎหมายใดๆซึ่งรวมถึงการดําเนินการที่จําเป็นในกระบวนการทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายป
 13. 13.ตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 14. 14.ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เราอาจใช้ข้อมูลตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้เพื่อ:

 1. ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านอาจสนใจ
 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการและ/หรือคำแนะนำแก่ท่าน
 3. ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเท่านั้น เราจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของเรามิให้ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 2. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 6. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 7. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านที่เรารวบรวมในบางสถานการณ์ ข้อมูลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลดังนี้

ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การบริการลูกค้า การจัดโปรโมชั่น การแข่งขัน การจับรางวัลและการชิงโชค การทำวิจัยหรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลของท่าน

บริษัทในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านภายในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ซึ่งรวมถึง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามสมาชิกในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

อื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และ/หรือการเรียกร้องโดยหน่วยงานของรัฐและสาธารณะ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านหากเราพิจารณาแล้วว่า เพื่อความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ โดยเราจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านหากเราพิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ หรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบกิจการ หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลของท่าน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามที่ถูกร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อเราไม่มีความต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการทางธุรกิจ เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถทำได้ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสำรองแบบถาวร) เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยและทำการคัดแยกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการนำไปประมวลผลใดๆ ต่อไป ถ้าเป็นไปได้เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในท้ายที่สุด

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เราและผู้ขายของเราที่ให้บริการแก่เรา อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของท่านหรือยื่นข้อเสนอของเราให้สอดคล้องกับท่าน

“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากเว็บบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต และใช้เพื่อจดจำ และ/หรือรับข้อมูลของผู้ใช้งาน

“เว็บบีคอน” เป็นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ในหน้าเว็บ แอพพลิเคชั่น หรืออีเมล และจะใช้ในการติดตามกิจกรรม นอกจากนี้ในบางครั้งจะเรียกว่า พิกเซล และ แท็ก

เราใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแต่วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงเราอาจนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้กับข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวตัวท่านด้วยวิธีอื่นที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อ:

 • ระบุตัวตนหรืออุปกรณ์ของท่าน
 • อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ ด้วยการทำงานที่ถูกต้อง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (เช่น ข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก เวลาในการโหลดหน้าเว็บ ส่วนที่นิยม อื่นๆ) 
 • จดจำข้อมูลของท่านเพื่อความสะดวกเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • ช่วยปรับปรุงให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของท่าน
 • เพื่อแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย และ
 • หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ในหัวข้อ “วิธีที่เรานำข้อมูลของท่านไปใช้”

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกบนเว็บบราวเซอร์ของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้หรือหากท่านต้องการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้นี้ คลิกที่ “ความช่วยเหลือ” บนเว็บบราวเซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าของคุกกี้ ถ้าท่านปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่มีทั้งหมดบนเว็บไซต์

นโยบายสำหรับเด็ก

เว็บไซต์ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หากท่านรู้ถึงข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมมาจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านควรอ่านประกาศความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายอื่นๆ ของบุคคลภายนอก เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือประกาศความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายต่างๆ ของบุคคลภายนอก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โปรดทราบว่าไม่ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างไร ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง และไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันการแทรกซึมหรือการใช้งานผิดประเภทอื่นๆ ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกซึมและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดถ้าคุณยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 2. ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 4. ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราวหรือถาวรได้
 5. ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่เราไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิคหรือมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 7. ท่านมีสิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เรากำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 8. ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการกระทำของเราไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติไว้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของเราที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้เราได้จัดกฎระเบียบและออกคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การดำเนินงานตามแนวประกาศความเป็นส่วนตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ


แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถคลิกเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอใช้สิทธิได้ที่นี่

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่:

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: 0-2066-1000

อีเมล: dpo@mkrestaurantgroup.com